උම්බලකඩ සම්බෝලය

June 6, 2018

නැන්දා හදන උම්බලකඩ සම්බෝලය පන්කාදු පහයි. ඉස්සර ආප්ප කන්න හදන යසවතී නැන්දාගෙ උම්බලකඩ සම්බෝලය පස්සෙ කාලෙකදි අපේ ගෙදර නිතරම හැදුවා.

 

 

 

අවශ්‍ය දේ:

 

උම්බලකඩ කැබලි කෝප්පයක්
සිහින්ව ලියා ගත් රටලූනු ගෙඩි 3
කෑලි මිරිස් 
කරපින්චා
සීනි සහ ලුනු රස අනුව
තෙල්

 

සාදන ආකාරය:


උම්බලකඩ හොදින් සෝදා වියලා ගෙන ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න. රටලූනු සහ කරපින්චා ඒ ආකාරයෙන් බැද ගන්න. කෑලි මිරිස් ඒ තෙලටම දමා බැද ගන්න. කලු කර ගන්න එපා. දැන් මැටි හට්ටියක් ලිපතබා තෙල් ඉතා ස්වල්පයක් දමා එයට බැද ගත් කෑලි මිරිස් සහ සීනි, ලුනු එකතු කරන්න. එයටම බැදගත් උම්බලකඩ සහ රතුලූනු එකතු කර හොදින් කලවම් කර ලිපෙන් ඉවත් කරන්න. ආප්ප, කිරිබත් සමග රසම රස උම්බලකඩ සම්බෝලය මේසෙය යවන්න.

 

Posted with permission from: Shikifood

 

Please reload

Our Recent Posts

මැලේ අච්චාරු | Malay Pickle

June 6, 2018

උම්බලකඩ සම්බෝලය

June 6, 2018

මාළු ඇඹුල්තියල් | Fish Embulthiyal

March 11, 2018

1/1
Please reload

Tags

Customer Services: +44 (0)208 550 4566

32 Woodford Ave, Ilford IG2 6XQ

© Ceylon Supermart is a trading name of Valence World Ltd, registered in England & Wales, company no 07013943. VAT registration GB183149401. Customer services contact: 32 Woodford Avenue, Ilford IG2 6XQ